Оптимальний розмір складу залежить від обсягу та характеру товарів, очікуваного обороту, а також від специфіки логістичних процесів. Для визначення оптимального розміру проводиться аналіз потреб у площі для зберігання, робочих зонах, а також додатковому просторі для маневрування транспортних засобів.